opz barevne 72dpi

PROJEKTOVÝ TÝM

Mgr. Jana Divoká
Mgr. Jana Divokáodborný garant pro Střední Čechydivoka@rozumacit.org
+420 603 347 250
Mgr. Pavlína Sadilová
Mgr. Pavlína Sadilováodborný garant pro Prahusadilova@rozumacit.org
+420 603 347 250
Mgr. Martina Šedivá, DiS.
Mgr. Martina Šedivá, DiS.Asistentka a personalistkasediva@rozumacit.org
+420 730 151 311

Povinná publicita projektu

Image

Webové stránky vznikly v rámci projektu
Rozum a Cit pro školy CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465

© 2020 Rozum a Cit, z. s.