opz barevne 72dpi

ODBORNÝ TÝM

Odborní garanti pro školy

Mgr. Mariana Kroftová
Mgr. Mariana Kroftováodborný garant pro školy

PROFESE
psycholog, psychoterapeut, klíčový sociální pracovník, vedoucí pražské pobočky RaC, průvodkyně v rodinách

MOTIVACE
KE SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

Vidím hluboký smysl v mezioborové spolupráci a zároveň budu vždy usilovat o skutečnou inkluzi na všech úrovních. Tento projekt nabízí pomocnou ruku českému vzdělávacímu systému, ve kterém se od dob Marie Terezie bohužel mnoho nezměnilo.

OSOBNÍ MOTTO
"Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne?" Georg B. Shaw

Mgr. Petra Flemrová
Mgr. Petra Flemrováodborný garant pro školy

PROFESE
kouč

MOTIVACE
KE SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

Když se pro něco rozhoduji, snažím se, aby to splňovalo dvě podmínky - SMYSL a PŘESAH. Projekt, který je zaměřený na podporu dětí, pedagogů i rodičů je pro mne jasnou známkou smysluplné práce, která se promítne do života nás všech. Jelikož změna u jednoho člověka je změnou pro stovky dalších.

OSOBNÍ MOTTO
"LÁSKA je odpověď na všechny otázky"

Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Jaroslava Málikováodborný garant pro školy

PROFESE
rodinná terapeutka

MOTIVACE
KE SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

Zajímá mě tvořivá práce, propojování přístupů a hlavně lidí. Těší mě spolupráce v motivovaném inspirujícím týmu odborníků. Léta se podílím na projektech, které propojují a sbližují pohledy napříč rezorty, v tomto případě sociální, terapeutickou práci a vzdělávání.

OSOBNÍ MOTTO
"Věřím, že každý člověk může měnit sebe i svět k lepšímu. Věřím, že každý člověk dokáže najít odpovědi na své otázky."

Mgr. Kateřina Bojdová
Mgr. Kateřina Bojdováodborný garant pro školy

PROFESE
sociální pedagog, terapeut a kouč

MOTIVACE
KE SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

V dnešní době jsou na učitele kladeny velmi vysoké nároky. Nestačí jen vzdělávat. Společnost, odborníci i rodiče, všichni chceme, aby přistupovali k našim dětem individuálně, ale nikdo z nás jim k tomu nedal žádné nástroje. Když se setkávám s učiteli, ptají se mě. "A co máme dělat v takové a takové situaci…" Jsem ráda, že se účastním projektu, který bude mít pro učitele velmi konkrétní odpovědi a nástroje.

OSOBNÍ MOTTO
"Hodných lidí je na světě více, jen o tom nevědí." Prof. Zdeněk Matějček"

Mgr. Michal Jahn
Mgr. Michal Jahnodborný garant pro školy

PROFESE
průvodce vzděláváním a rozvojem

MOTIVACE
KE SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

Vždy bylo mou vášní a snahou, aby byla škola pro děti i pedagogy smysluplnější, probudit touhu po vzdělávání, nadchnout pro učení a rozvoj. I to jsou důvody, proč spolupracuji s partou Rozumu a Citu :-)

OSOBNÍ MOTTO
"Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem." Antoine de Saint-Exupéry

Mgr. Martin Odehnal
Mgr. Martin Odehnalmetodický konzultant

PROFESE
speciální pedagog

MOTIVACE
KE SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

Zajímají mě pohledy profesionálů z různých oborů na danou problematiku. Jako speciální pedagog s desetiletou pedagogickou praxí zde nalézám dost prostoru pro své aktivní zapojení.

OSOBNÍ MOTTO
"
Cesta dlouhá tisíc mil začíná vždy prvním krokem."

Mgr. František Tomášek
Mgr. František Tomášekmetodický konzultant

PROFESE
pedagog, konzultant-analytik, lektor, mentor, facilitátor, emeritní ŘŠ

MOTIVACE
KE SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

Oblasti vzdělávání a zdravotnictví jsou si velmi blízké – pracují s lidmi, a proto obě potřebují stálou péči o rozvoj a kvalitu působení.  Jestliže je cílená příležitost k takové péči ve vzdělávání, rád se připojím.

OSOBNÍ MOTTO
"Smysluplné a kvalitní vzdělávání učitelů = potřebná vzdělanost pro budoucnost."

Mgr. Jana Divoká
Mgr. Jana Divokáodborný garant projektu

PROFESE
pedagog, psychoterapeut, lektor, autorka metodiky projektu

MOTIVACE
KE SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

Do projektu jsem dala své „celoživotní know-how“ – všechny zkušenosti z pedagogické a terapeutické práce, ale i zkušenosti maminky dvou dětí s problémy v učení a chování.  Jsem velmi ráda, že jsou mé zkušenosti díky projektu užitečné – mohou pomáhat.  

OSOBNÍ MOTTO
"
Jsem přesvědčená, že v každé problémové situaci lze najít semínko naděje, ze kterého může vyrůst její řešení.."

Mgr. Kateřina Spěváková
Mgr. Kateřina Spěvákováodborný garant pro školy

PROFESE
psycholog, speciální pedagog, psychoterapeut a supervizor

MOTIVACE
KE SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

Moc mě baví práce ve školství a pro školství, proto se ji již dvacet let věnuji. Vidím v ní velký a hluboký smysl a ráda objevuji nové cesty.

OSOBNÍ MOTTO
"Vše se děje, jak má."

Povinná publicita projektu

Image

Webové stránky vznikly v rámci projektu
Rozum a Cit pro školy CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465

© 2020 Rozum a Cit, z. s.