opz barevne 72dpi

PROJEKT "JEDE" COVIDU NAVZDORY!

I když tu máme zřejmě druhou vlnu COVID 19 a ještě nás čeká krušný podzim, nezahálíme. Každý manažer projektu musí být připraven i na krizový plán. A my věříme, že dokážeme aktivity projektu přizpůsobit tak, že projekt zrealizujeme a možná ještě obohatíme, právě díky pandemii COVID 19, o nové prvky.

Během léta jsme nezaháleli. V rámci projektů Rozum a Cit pro školy a Rozum a Cit pro školy v Praze se začala na svět klubat metodika, která by měla být od podzimu ověřována v praxi.

Podařilo se nám navázat spolupráci s odborníky specializujícími se na témata, která trápí nejednoho pedagoga nebo rodiče. Každý z nich přispěl do připravovaného materiálu nejen svými odbornými, ale především praktickými zkušenostmi a tipy pro pedagogické pracovníky - na co se v daném tématu zaměřit, jak případný problém identifikovat, kam se obrátit pro další odbornou pomoc atd. Kromě psychoterapeutů, psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků a speciálních pedagogů se na textech podílí i odborníci na logopedii, adiktologii, canisterapii, fyzioterapii, ale také např. odborníci z doprovázejících organizací, specialisté na čínskou medicínu, zdravou výživu nebo právo. Vzniká tak multioborový dokument s ambiciózním cílem – pomoci vyškoleným pedagogickým pracovníkům zorientovat se v problematice témat, se kterými se často potkávají.

Již se rýsuje definitivní podoba týmu odborných garantů, kteří budou k dispozici vyškoleným pedagogickým pracovníkům na školách zapojených do projektů. Odborní garanti budou plnit funkci jakéhosi mentora, poradce, podpory, facilitátora… zkrátka, budou vyškoleným pedagogickým pracovníkům k dispozici tam, kde bude třeba.

Během léta také vznikly inspirativní pomůcky pro edukačně-terapeutický balíček, s kterým budou pracovat vyškolení pedagogičtí pracovníci ve školách. Máme obrovskou radost zejména z pomůcky, kterou jsme nazvali „Sada ilustrovaných karet s prostředími, postavičkami a symboly“, kterou dobře doplní sada kartiček s názvy emocí a pocitů. Dali jsme prostor mladé ilustrátorce Barboře Vlkové a ukázalo se, že naše volba byla velmi dobrá. Děkujeme tímto nakladatelství Pasparta za zprostředkování spolupráce.

„Akademická“ etapa projektu, tedy tvorba metodiky a pomůcek pomalu přechází do práce „v terénu“. První ohlasy z řad pedagogických pracovníků, jsou však nad očekávání pozitivní.

Vzhledem ke „covidovému“ vývoji posledních dní však pracujeme i s krizovým scénářem našich projektů. Ze všech školení mohou vzniknout edukativní videa či webináře. Jsme připraveni online nejen školit, ale také být nápomocni učitelům, na které jsou v případě distanční výuky kladeny nemalé nároky.

autor textu: Mgr. Pavlína Sadilová, odborný garant projektu

Povinná publicita projektu

Image

Webové stránky vznikly v rámci projektu
Rozum a Cit pro školy CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465

© 2020 Rozum a Cit, z. s.